BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

ketua BPK kampung Sumber makmur
ketua BPK kampung Sumber makmur

Sumbermakmur.desa.id 

Badan Permusyawaratan Kampung  (BPK) Sumber makmur  merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung  BPK dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya kampung. BPK merupakan lembaga baru di kampung pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPK adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPK terdiri dari Ketua RK, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPK adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam Rapat BPK yang diadakan secara khusus. BPK berfungsi menetapkan Peraturan kampung  bersama Kepala kampung  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPK antara lain:

 • Membahas rancangan peraturan kampung bersama Kepala Kampung
 • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung
 • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung
 • Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung
 • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

Penggunaan nama/istilah BPK tidak harus seragam pada seluruh kampung di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

BPK mempunyai hak :

 1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
 2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPK mempunyai hak :

 1. Mengajukan rancangan Peraturan Kampung;
 2. Mengajukan pertanyaan;
 3. Menyampaikan usul dan pendapat;
 4. Memilih dan dipilih; dan
 5. Memperoleh tunjangan.

KEANGGOTAAN

(1)    Anggota BPK adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang           ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

(2)    Anggota BPK terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;

(3)    Anggota BPK setiap Kampung berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

Daftar keanggotaan BPK  Kampung Sumber makmur Periode …………………s/d…………….

 1. H djaisman jabatan ketua
 2. Rohmad jabatan wakil ketua
 3. Legino jabatan sekretaris
 4. Sopyan jabatan anggota
 5. Muhdi jabatan anggota
 6. Widodo jabatan anggota
 7. Burhan jabatan anggota (PAW) menggantikan Pichal pramana

(Dok sumbermakmur.desa.id )r@tno

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan